Naknada štete od ujeda psa lutalice

Česti su slučajevi da na ulici pas lutalica ujede prolaznika.

Prvo ćemo razmotriti pitanje koja je vrsta štete ovde u pitanju. Dakle u ovom slučaju postoji nematerijalna šteta u vidu straha koji je oštećenik doživeo prilikom napada psa, i straha koji je oštećenik osećao kasnije kao posledicu tog napada. Takođe postoji nematerijalna šteta u vidu fizičkog bola koji je oštećenik trpeo za vreme napada i koji je osećao kasnije kao posledicu napada psa. Takođe u nekim slučajevima može da nastane nematerijalna šteta u vidu psihičkog bola kao posledica npr. naruženosti, ili trajnog invaliditeta…

Pored nematerijalne štete, kao posledica ujeda psa može da nastane i materijalna šteta. U zavisnosti od konkretnog slučaja materijalnu štetu bi mogli da čine : šteta na garderobi koja je nastala prilikom ujeda, troškovi lekova koje je oštećenik morao da kupi, ostrali troškovi lečenja i prevoza ukoliko ih je bilo, a ukoliko su posledice ujeda teže te zbog njih oštećenik neko vreme ne može da obavlja posao koji bi inače obavljao da nije šteta nastala, materijalna štetu čini i izmakla dobit koju bi oštećenik mogao da ostvari da se događaj nije desio.

Pitanje ko odgovara za štetu nastalu ujedom psa. Ukoliko pas ima vlasnika, za ovu štetu odgovara vlasnik. Ukoliko je u pitanju pas lutalica, za nastalu štetu odgovara javno preduzeće koje ima obavezu da na teritoriji gde je šteta nastala uklanja pse lutalice, ili jedinica lokalne samouprave (Opština, Grad)

Ukoliko je isključivo štetnik doprineo da ga pas ujede, na primer tako što je namerno izazivao psa, za nastalu štetu bi bio isklučivo on bio kriv, i ne bi imao pravo na naknadu.

Advokat Novi Sad

Milan Ivetić

Call Now Button