Obračun zarade - isplatni listić | Advokat Novi Sad

Obračun zarade ili isplatni listić kako se često naziva, predstavlja dokument poslodavca u kojem su sadržani podaci o svim elementima na osnovu kojih se zaposlenom obračunava zarada i naknada zarade za određeni mesec.

Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade, dostavi i obračun.

Zakonom o radu propisano da se zarada isplaćuje najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec. Ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca može biti predviđen i kraći rok isplate.

Ukoliko je zarada u celosti isplaćena u roku, poslodavac može obračun zarade dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.  Prema mišljenju Ministarstva za rad, kada se obračun zarade šalje u elektronskoj formi, dovoljno je da se bez pečata i potpisa pošalje zaposlenom, odnosno isti nije potrebno štampati, potpisivati, pečatirati, pa skenirani primerak slati u elektronskoj formi. Poslodavac treba da obezbedi dokaz da je zaposleni primio i pročitao e-mail.

Ukoliko poslodavac u roku ne izvrši isplatu zarade, dužan je da zaposlenom u svakom slučaju dostavi obračun za mesec za koji nije izvršio isplatu. Uz ovaj obračun, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi i obaveštenje da zarada nije isplaćena, kao i razloge zašto nije izvršena isplata. Ovaj obračun poslodavac je dužan da dostavi zaposlenom najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec. U ovom slučaju nije predviđena zakonska mogućnost da se obračun pošalje u elektronskoj formi. Prilikom uručenja obračuna zarade i obaveštenja o razlozima zašto nije izvršena isplata. Na primerku koji ostaje poslodavcu zaposleni svojim potpisom i datumom treba da potvrdi da je dokumenta primio.

Obračun zarade i naknade zarade predstavlja izvršnu ispravu. Ovo znači da zaposleni nije dužan da prethodno pokreće parnicu protiv poslodavca, već može direktno pokrenuti izvršni postupak radi naplate potraživanja koje je navedeno u obračunu zarade.

Zaposleni ima pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost samog obračuna zarade i naknade zarade.

Poslodavac koji ne dostavi obračun zarade u skladu sa zakonom čini prekršaj za koji je predviđena novčana kazna. Pored poslodavca za prekršaj odgovora i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica.

Advokat Novi Sad

Milan Ivetić

Call Now Button