KO SMO MI

Počeci advokatske kancelarije porodice Ivetić se vezuju za 1991. godinu. Tada je osnovana prva advokatska kancelarija u Kikindi kada je sa advokaturom počeo da se bavi Mladen Ivetić. Porodičnu tradiciju nastavlja Milan Ivetić, sa iskustvom u advokaturi od 2005. godine. Od 2009. godine advokatska kancelarija Ivetić počinje da posluje i u Novom Sadu.

ŠTA RADIMO

Advokat Milan Ivetić poseduje iskustvo u skoro svim oblastima prava. Naša advokatska kancelarija bavi se pružanjem svih vrsta pravnih i advokatskih usluga koje su regulisane važećim propisima u Novom Sadu, a i šire. Iskustvo sticano dugim nizom godina i kroz mnoštvo slučajeva. Pogledajte ceo opus naših usluga i oblasti prava koje pokrivamo.

Tražite advokata za osnivanje i zastupanje firmi?

Društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), i ostali privredni subjekti, da bi poslovali u skladu sa zakonom moraju biti registrovani kod Agencije za privredne registre. Advokatu se može poveriti posao izrade osnivačke odluke, osnivačkog ugovora, kao i svih ostalih pravnih akata koji su neophodni za osnivanje, i kasnije uspešno funkcionisanje privrednog društva. Pravilno uređenje radno pravnih odnosa u privrednom društvu, takođe je neophodno za zakonito poslovanje. Ugovori o radu sa zaposlenima, prestanak radnog odnosa, su osetljiva polja, i zahtevaju veliku opreznost. Korišćenjem šablonskih obrazaca, poslodavci u praksi često prave greške koje povlače za sobom nezakonitost, i povod su za pokretanje sudskog postupka. Ukoliko dođe do spora pred nadležnim sudom, advokat stručno zastupa privredno društvo kao punomoćnik.

Potreban vam je advokat za kupovinu stana ili druge nepokretnosti?

Prilikom kupovine stana ili neke druge nekretnine, najbitnija je pravna sigurnost. Stoga je poželjno posao realizacije kupoprodaje prepustiti stručnom licu. Uloga advokata je da pre svega izvrši proveru nekretnine uvidom u dokumentaciju, i uvidom u Katastar nepokretnosti, i samim tim izvrši procenu koliki rizik nosi kupovina konkretne nekretnine. Advokat sastavlja ugovor o kupoprodaji, organizuje overu kod Javnog beležnika, sprovodi uknjiženje u Katastru nepokretnosti, sprovodi postupak kod Poreske uprave, a ukoliko postoje uslovi, advokat sprovodi postupak poreskog oslobođenja. Vrlo često kupoprodaju prate i drugi pravni poslovi, kao što su hipoteka, pravo doživotnog plodouživanja, zabrana otuđenja i opterećenja. Advokat je tu da preduzme sve pravne radnje, kako bi se posao uspešno realizovao.

Tražite advokata za naknadu štete?

Šteta može nastati kao posledica povrede na ulici, ujeda psa lutalice, kao posledica saobraćajne nezgode, ukoliko se neko oklizne na klizav pod, ili upadne u neobezbeđen šaht i pretrpi povrede. Takođe nastaje ako led sa krova padne na parkirani automobil i ošteti ga, ukoliko je neko lice neosnovano lišeno slobode. Šteta postoji ukoliko jedno lice uvredi drugo, ukoliko širi neistine ili na drugi način dođe do povrede časti i ugleda. Šteta može nastati, i na mnogobrojne druge načine, kada dođe do umanjenja imovine, nanošenja fizičkog i psihičkog bola, ili prouzrokovanja straha. Advokat zastupa svoju stranku u vansudskom postupku, pregovara sa osiguravajućom kućom ili drugim licem koje je odgovorno za naknadu štete. Ukoliko vansudski dogovor nije moguć, advokat sprovodi odgovarajući postupak pred nadležnim sudom. Saznajte više.

Potreban vam je advokat za radno pravo?

Jedan od najčešćih poslova za advokata u radnom pravu jeste otkaz ugovora o radu. Način na кoji otvara najviše spornih pitanja jeste otkaz od strane poslodavca. Poslodavac može da otkaže zaposlenom ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje, ukoliko zaposleni učini povredu radne obaveze, nepoštovanje radne discipline, usled smanjenog obima posla. Što se tiče procedure oko davanja otkaza, poslodavci moraju biti izuzetno oprezni, jer ukoliko naprave neki propust u proceduri zaposleni može od suda zahtevati poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa. U tom slučaju nastupa advokat štiteći prava zaposlenog. Obračun zarade ili isplatni listić zarade predstavlja dokument poslodavca u kojem su sadržani podaci o svim elementima na osnovu kojih se zaposlenom obračunava zarada i naknada zarade za određeni mesec i može poslužiti kao dokaz u sporovima radnog prava. Saznajte više.

VRHUNSKI STRUČNJACI

Visoko obrazovan tim stručnjaka, jednako posvećen svim svojim klijentima. Naš cilj je da Vam pomognemo i efikasno pronalazimo rešenja.

INTERNACIONALNO POSLOVANJE

Veoma uspešno poslujemo i sa klijentima nemačkog govornog područja. Dugi niz godina sarađujemo sa prevodilačkom agencijom UNION  doo Novi Sad.

ZADOVOLJNI KLIJENTI

Ponosni smo na uzajamnu saradnju i poverenje sa našim klijentima. Naš princip rada se bazira na odgovornosti, savesnosti i pouzdanosti.

ISKUSTVO

Kroz dugogodišnji rad i široki spektar delatnosti, u zemlji i inostranstvu, stekli smo iskustva u svim oblastima prava.

Potrebna Vam je pomoć?

KONTAKTIRAJTE NAS

NAŠ PARTNER