Nudimo usluge u gotovo svim oblastima prava

ČIME SE BAVIMO?

Građansko pravo

Porodično pravo

 • Zakonsko izdržavanje
 •  Alimentacija

Privredni prestupi

 • Odgovornost pravnog lica
 • Odgovornost odgovornog lica

Poreski postupak

Međunarodno privatno pravo

 • Sporovi sa međunarodnim elementom

Postupak izvršenja

 • Prinudna naplata duga

Krivično pravo

 • Sporazum sa tužiocem
 • Odbrana okrivljenog
 • Zastupanje oštećenog
 • Krađa, Teška krađa

Privredno pravo

 • Registracija u APR
 • Promena pravne forme
 • Ugovori

Radno pravo

Naknada štete

U oblasti naknade štete advokatska kancelarija Milan Ivetić može Vam ponuditi savete i usluge u raznim pitanjima, a naročito:

Ugovori

 • Ugovor o kupoprodaji stana
 • Ugovor o poklonu
 • Ugovor o razmeni
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o posluzi
 • Ugovor o zalozi (hipoteka)
 • Ugovor o ustupanju potraživanja (cesija)
 • Ugovor o pristupanju dugu
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o ustupanju imovine za života
 • Bračni ugovor
 • Predbračni ugovor

Nasledno pravo

Advokatska kancelarija Milan Ivetić vam nudi rešavanje sporova vezanih za nasledno pravo kao što su:

Bračno pravo

Razvod braka se deli na dva načina:

 • Sporazumni razvod braka
 • Tužba za razvod braka

Prekršajno pravo

 • Prekršajni postupak
 • Saobraćajni prekršaji

Katastar nepokretnosti

Upravni postupak

 • Žalba na rešenje
 • Upravni spor

PROČITAJTE

Možda će Vas zanimatii